วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การทำไฟเบอร์กล๊าส
1. วัสดุทำไฟเบอร์กล๊าส
1.1 เรซิ่น No.355E สำหรับไฟเบอร์กล๊าส
1.2 ใยแก้ว ลักษณะเป็นเส้นถัก ไม่เป็นอันตรายต่อผืวหนัง
1.3 ฮาร์ดเดนเนอร์ (ตัวทำแข็ง) ส่วนผสม 600 ml : น้ำยาฮาร์ดเดนเนอร์ประมาณ 60 หยอด
2. วิธีผสม
2.1 เรซิ่นใส่ภาชนะที่สะอาดประมาณ 600 ml ขิ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน
2.2 ดวงฮาร์ดเดนเนอร์ปริมาณเท่ากับ 1:10 ของเรซิ่น
2.3 เทฮาร์ดเดนเนอร์ลงในภาชนะที่ใส่เรซิ่น แล้วใช้ไม้คนให้เข้ากัน
2.4 เทเรซิ่นที่ผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ลงในแบบแล้วไว้ไม่เกลี่ยให้ทั่ว
2.5 นำใยแก้วที่เตรียมไว้วางลงในแบบที่ใส่น้ำยาเรซิ่นไว้
2.6 ใช้ใกดใยแก้วให้แทรกลงไปในเรซิ่นแล้วปล่อยให้แข็งตัว
2.7 แต่งเรซิ่นที่เกิดจากแบบให้เรียบร้อยแล้วเริ่มทำขั้นตอนจากข้อ 2.1-2.6 จนกระทั่งได้ควาหนาที่ต้องการ
2.8 เมื่อได้ขนาดความหนาที่ต้องการ ทำการถอดไฟเบอร์กล๊าสออกจากแบบแล้วทำการตกแต่งผิวให้เรียบ เป็นการจบขั้นตอนการทำงาน
หมายเหตุ
1. ถ้าผสมฮาร์ดเดนเนอร์มากจำทำให้เรซิ่นแข็งตัวเร็วไม่สามารถที่จำใส่ใยแก้วได้ทันอาจทำให้ชิ้นงานที่ทำเสียหายจนใช้งานไม่ได้
2. ถ้าผสมฮาร์เดนเนอร์น้อยเกินไปจะทำให้เรซิ่นแข็งตัวช้า จำทำให้ชิ้นงานที่ได้ไม่แห้งและอาจทำให้ชิ้นงานเสียหาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น